Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | GMO | Aktualne |

Matura 2009 - JĘZYK POLSKI06.05.2009

  Wracaj do Portalu dla Maturzystów
Egzamin z polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 93 proc. tegorocznych maturzystów zdecydowało się zdawać egzamin z polskiego na poziomie podstawowym; 7 proc. wybrało poziom rozszerzony.

biturienci, którzy zdawali egzamin na poziomie podstawowym, musieli rozwiązać 13 zadań - test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do popularnonaukowego tekstu Macieja Nowakowskiego "Hipnoza - pomost do pod?wiadomo?ci", opublikowanego w "Focusie".

Maturzy?ci musieli także napisać wypracowanie, mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Na podstawie fragmentu I tomu powie?ci Władysława S. Reymonta +Chłopi+ scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczno?ci lipieckiej?", drugi za?: "Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza +Pan Tadeusz+ scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny".

Abiturienci zdający maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem (8 zadań), odnoszący się do tekstu Jerzego Sosnowskiego pt. "Sztuka jako schody ruchome", opublikowanego w "Więzi". W tek?cie tym opisane zostały przeżycia i przemy?lenia związane ze strajkiem studentów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1981 r.

Jeden z tematów eseju maturzystów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym brzmiał: "Na podstawie Pie?ni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, przedstaw różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądro?ci. Zwróć uwagę na sposób budowania poetyckiej refleksji", drugi - "Na podstawie fragmentu powie?ci Wiesława My?liwskiego +Kamień na kamieniu+ przedstaw metaforyczne znaczenia drogi. Zwróć uwagę na kreację narratora".

W arkuszach egzaminacyjnych na obu poziomach znajdowały się odpowiednie fragmenty utworów, do których należało się odnie?ć. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) arkusze egzaminacyjne z obu poziomów.

Maturzy?ci, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP po zakończeniu egzaminu, byli zadowoleni z tematów; zgodnie ocenili, że testy i tematy były łatwe.

Jak poinformował wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mirosław Sawicki, poniedziałkowy egzamin przebiegał spokojnie. Do CKE dotarła wprawdzie wiadomo?ć o fałszywym alarmie bombowym w Łapach w woj. podlaskim, nie miał on jednak wpływu na przebieg egzaminu.

Niewiele brakowało, aby pisania matury nie rozpoczęli zgodnie z planem abiturienci w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie. Rano nieopodal siedziby szkoły ogłoszono alarm bombowy. Ewakuowano dzieci z pobliskiego przedszkola i mieszkańców jednego z bloków, ale po konsultacjach uznano, że hala szkoły jest na tyle oddalona od miejsca wydarzenia, że nie muszą stamtąd ewakuować się abiturienci. Zamiast bomby odnaleziono butlę z gazem.

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas zapewniła, że MEN robi wszystko, żeby matura przebiegała bezpiecznie, "bez możliwo?ci jakiegokolwiek przecieku" tre?ci testów. "Poprosili?my nadzór pedagogiczny, wizytatorów o to, żeby w tych dniach egzaminów maturalnych byli w szkołach, żeby przed egzaminem i w jego trakcie czuwali nad prawidłowo?cią procedur" ? powiedziała Szumilas.

Dyrektor CKE Krzysztof Konarzewski zapowiedział z kolei, że do przyszłego roku przygotuje nowy system oceniania. Jednocze?nie zaznaczył, że tzw. klucz, czyli schematyczny sposób oceniania prac uczniów - pozostanie, ale zmieni się jego charakter.

"Będziemy bardziej oceniać holistycznie (cało?ciowo - PAP) te wypracowania, a nie analitycznie, nie będziemy szukać poszczególnych fraz, sformułowań, nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze i punktować osobno każdego czynnika, raczej będziemy patrzeć na poziom spójno?ci takiego wypracowania, jak bardzo ono jest dorzeczne, jak bardzo przekonujące są argumenty" - tłumaczył.

Krytycznie do dotychczasowego systemu oceniania matury z języka polskiego odniósł się także językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. "Standaryzacja jest problemem, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych, która w krańcowych przypadkach przemienia się w formularno?ć, w to, że uczniowie odpowiadają gotowymi szablonami" - powiedział Bralczyk.

Według niego, nauczyciele w większym stopniu powinni mieć możliwo?ć oceniania oryginalno?ci wypracowań uczniów. "Oczekujemy, że nauczyciele ?wiadomie będą umieli oceniać oryginalno?ć, która czasami wymyka się ocenom za pomocą tzw. klucza. Z drugiej strony nauczyciele mają prawo oczekiwać znacznej pomocy w ustaleniu kryteriów oceny. Tu gdzie? te wymagania muszą się spotkać" - powiedział językoznawca.

Maturzy?ci muszą jeszcze przystąpić obowiązkowo do dwóch egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu. Sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w czę?ci ustnej i czę?ci pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na maturze otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy zdawał go na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym.

Żródło: PAP NAUKA W POLSCE (naukawpolsce.pap.pl)


Dodano: 06.05.2009    ArchiwumKomentarze


Dodaj własny komentarz
Komentarze są moderowane. Usuwamy SPAM, komentarze reklamowe, linki, wulgaryzmy.
Komentarze pojawiają się na stronie do 80 min. od wysłania

Twoje imię lub nick 
Twój komentarz


Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.
szkolne aktualności
Ostatnie dni konkursu: Biologia Campbella
Matura 2013 - terminy
Wyniki próbnej matury (listopad 2009) Gazety Wyborczej i Operonu
Wyniki próbnej matury z matematyki 2009
Próbna e-matura z matematyki
Wygraj Biologię Villeego (konkurs portalu Biolog.pl)
10 września w Auli UMK odbędzie się Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2009 (matura 2010)
Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2009
Matura 2010 - terminy egzaminów pisemnych
Arkusze maturalne i odpowiedzi z biologii 2009